گروه های دارویی
نام فارسی نام لاتین
ضد درد و مسکن ها Analgesic drugs
ضد کرم ها Anthelmintics
آنتی باکتری ها Antibacterials
ضد افسردگي Antidepressants
ضد ديابت Anti diabetics
ضد تشنج Antiepileptics
ضد قارچ ها Antifungals
ضد نقرس ها Antigout Drugs
آنتي هيستامين ها Anti histamines
ضد مالاريا Antimalarials
داروهاي ضد ميگرن Antimigraine Drugs
آنتي موسکارينيک ها Antimuscarinics
ضد سرطان ها Antineoplastics
آنتی پروتوزوائی Antiprotozoals
ضد ويروس ها Antivirals
خواب آورها و آرامبخش Sedatives & Hypnotics
محصولات مرتبط با خون Blood Products
مرتبط با استخوان Bone Modulating
ضد آسم ها Anti asthma
داروهاي قلبي عروقي Cardiovascular Drugs
شل کننده ها Antidote and Antagonists
مواد حاجب Contrast Media
کورتيکواستروئيدها Corticosteroids
ضد سرفه و خلط آور Cough Suppressants
داروهاي پوستي Dermatological
داروهای ضدعفوني کننده Disinfectants
دوپامينرژيک ها Dopaminergics
الکتروليت ها Electrolytes
داروهای مرتبط با گوارش Gastrointestinal Drugs
بيهوش کننده ها Anaesthetics
هيپوتالاموس و هيپوفيز Hypothalamic and Pituitary
داروهای سرکوب کننده ایمنی Immunosuppressants
بيحس کننده Anaesthtics
داروهاي شل کننده عضلات Muscle Relaxants
مسدود کننده های عصبی Neuromuscular Blockers
ویتامین ها و مکمل ها Nutritional Agents and Vitamins
پاراسمپاتوميمتيک ها Parasympathomimetics
ضد حشرات Pesticides and Repellents
پروستاگلاندين ها Prostaglandins
هورمون هاي جنسي Sex Hormones
عوامل سوسپانسيون Suspending Agents
محرک ها Stimulants and Anorectics
مرتبط با تيروئيد Thyroid Drugs
واکسن ها Vaccins
داروهای گیاهی Herbal Drugs
سایر Others

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com